top of page
proje-hizmetleri.jpg

PROJE

HİZMETLERİ

PROJE HİZMETLERİ

Proje hizmeti olarak;
 

●  Yeni kuvvetli ve zayıf akım projelerinin geliştirilmesi,
●  Geliştirilen yeni projelerle ilgili verilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
●  Geliştirilen projeleri gerçekleştirebilecek güvenilir yatırım ortaklıklarının oluşturması amacıyla çalışmalar yapılması,
●  Yatırımcı ortaklarla uygulanmasına karar verilen ve ilgili bakanlıktan ön onay alınmış enerji projelerinin fizibilite         çalışmalarının yapılması,
●  Projelerin gidişatının, gerçekleştirilme sürecinin her aşamasında, özel ve resmi kurumlar nezdinde takip edilmesi,
●  Finansman paketi hazırlanması ve proje finansmanı temininde hizmet sunulması,
●  İlgili resmi kurumlarla yapılacak anlaşma ve protokollerin hazırlanması ve gerekli prosedürün takibi,
●  Projenin fiziki gerçekleşme süreci boyunca mühendislik, proje, etüt ve kontrollük hizmetlerinin sunulması.

bottom of page